Clause 15 - Death penalty

Part of Extradition Bill – in a Public Bill Committee am 5:30 pm ar 9 Ionawr 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Mr John Burnett Mr John Burnett Democratiaid Rhyddfrydol, Torridge and West Devon 5:30, 9 Ionawr 2003

I remind the Minister that we are discussing category 1 status countries.