Dealing in Cultural Objects (Offences) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 14 Mai 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Alan Hurst in the Chair]