Co-operatives and CommunityBenefit Societies Bill

– in a Public Bill Committee am ar 18 Mawrth 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. George Stevenson in the Chair]