Anti-social Behaviour Bill

– in a Public Bill Committee am ar 15 Mai 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Bill O'Brien in the Chair]