Clause 422 - Further disclosure

Part of Proceeds of Crime Bill – in a Public Bill Committee am ar 31 Ionawr 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 49 Adults Abused in Childhood — Clause 422 - Further disclosure

Ie: 6 MPs

Na: 15 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw