Clause 369 - Order to grant entry

Part of Proceeds of Crime Bill – in a Public Bill Committee am ar 29 Ionawr 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 42 Adults Abused in Childhood — Clause 369 - Order to grant entry

Ie: 14 MPs

Na: 1 MP

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw