Clause 349 - Statements

Part of Proceeds of Crime Bill – in a Public Bill Committee am ar 29 Ionawr 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 34 Adults Abused in Childhood — Clause 349 - Statements

Ie: 7 MPs

Na: 15 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw