Clause 171 - Provision of information by defendant

Part of Proceeds of Crime Bill – in a Public Bill Committee am 12:30 pm ar 11 Rhagfyr 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn