Clause 1 - The Agency and its Director

Part of Proceeds of Crime Bill – in a Public Bill Committee am 11:00 am ar 13 Tachwedd 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Mr John McWilliam Mr John McWilliam Llafur, Blaydon 11:00, 13 Tachwedd 2001

Order. The hon. Gentleman should address the Chair.