Enterprise Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 16 Mai 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Derek Conway in the Chair]