Enterprise Bill

– in a Public Bill Committee am ar 7 Mai 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Nigel Beard in the Chair]