Enterprise Bill

– in a Public Bill Committee am ar 1 Mai 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Derek Conway in the Chair]