Enterprise Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 18 Ebrill 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Nigel Beard in the Chair]