Clause 91 - Prohibition of certain payments

Part of Adoption and Children Bill – in a Public Bill Committee am 11:15 am ar 15 Ionawr 2002.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn