Clause 19 - Advance consent to adoption

Part of Adoption and Children Bill – in a Public Bill Committee am 10:30 am ar 29 Tachwedd 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn