Adoption and Children Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 21 Tachwedd 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. David Hinchliffe in the Chair]