International Development Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 15 Mawrth 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Bill O'Brien in the Chair]