International Development Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 13 Mawrth 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. John Butterfill in the Chair]