Hunting Bill

– in a Public Bill Committee am ar 30 Ionawr 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Edward O'Hara in the Chair]