Criminal Justice and Police Bill

– in a Public Bill Committee am ar 15 Chwefror 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Roger Gale in the Chair]