Criminal Justice and Police Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 13 Chwefror 2001.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Jimmy Hood in the Chair]