Cúrsaí in Gaza/Situation in Gaza

Members' Statements – in the Northern Ireland Assembly am 12:00 pm ar 29 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Pat Sheehan Pat Sheehan Sinn Féin 12:00, 29 Ebrill 2024

Ba mhaith liom labhairt arís ar maidin ar chúrsaí atá ag titim amach in Gaza.

Is deacair a chreidiúint go bhfuil an cinedhíothú ag dul ar aghaidh go fóill, ach ar an drochuair tá.

Shíl muid nach dtiocfadh le rudaí bheith níos measa, ach ansin chuala muid an tseachtain seo caite gur thángthas ar chóir a bheith 400 corp a bhí curtha faoi thalamh thart timpeall ar an dá otharlann, al-Shifa agus Nasser.

Ina measc bhí páistí, mná, seandaoine, dochtúirí agus daoine eile a bhí ag obair sna hotharlanna nó a bhí ann le cóir leighis a fháil.

I gcuid mhór cásanna bhí a lámha ceangailte taobh thiar dá ndroim, agus bhí fianaise ann go ndearnadh céasadh ar chuid mhór acu chomh maith. Creidtear fosta gur cuireadh cuid acu faoi thalamh agus iad go fóill beo.

Tá sé deacair a shamhlú go bhfuil daoine ann a bheadh sásta é sin a dhéanamh, daoine nach bhfuil croí ar bith iontu agus a dtiocfadh leo cruálacht agus drochíde a thabhairt ar dhaoine eile.

Ach in ainneoin na cinedhíothaithe, tá léas dóchais ann leis na hagóidí atá ar siúl i láthair na huaire in ollscoileanna fud fad Stát Aontaithe Mheiriceá. Chuirfeadh sé na seascaidí i gcuimhne duit nuair a bhí na hagóidí ag dul ar aghaidh i gcoinne an chogaidh i Vítneam.

Tá míléamh ollmhór déanta ag Rialtas Iosrael. Chreid siad go dtiocfadh leo na mílte Palaistíneach a mharú gan bheith freagrach as. Ach tá dearcadh an phobail i gcoitinne ina n-aghaidh. Tá an pobal ar fud an domhain ag teacht le chéile i gcoinne an tsléachta.

Ba cheart don phobal idirnáisiúnta brú a chur ar Iosrael, go háirithe na Stáit Aontaithe, an Ghearmáin agus an Bhreatain, chun stad a chur leis an slad. Caithfidh sos cogaidh a bheith ann anois. Agus má bhíonn an choimhlint seo le teacht chun deiridh caithfidh próiseas fiúntach síochána bheith ann. Ní bheidh réiteach ann go dtí go mbeidh Palaistín neamhspleách ann a bheidh saor ó ansmacht coilíneach.

[Translation: I would like to speak again this morning on events in Gaza.

It is difficult to believe that the genocide is continuing, but, unfortunately, it is.

We thought that the situation could not get any worse. However, then we heard last week that almost 400 bodies had been found buried around two hospitals, al-Shifa and Nasser.

Among the bodies were children, women, old people, doctors and others who had been working in the hospitals or who had gone there for treatment.

In many cases, their hands had been tied behind their backs and the bodies showed evidence of torture as well. It is also believed that some of them had been buried alive.

It is difficult to imagine that there are people who would be prepared to inflict that type of cruelty and barbarity on other human beings.

Despite the ongoing genocide, there is a ray of hope with the protests that are taking place in universities right across the USA. They are reminiscent of the protests in the sixties against the Vietnam War.

The Israeli Government have made a massive miscalculation. They thought that they could slaughter thousands of Palestinians without being held to account for their actions.

However, public opinion is against them. People around the world are coming together to oppose the slaughter.

The international community, especially the US, Germany and Britain, need to bring pressure to bear on the Israelis to stop the killing.

There must be a ceasefire now.

If this conflict is to come to an end, there must be a meaningful peace process. There will be no resolution until there is an independent Palestinian state, free from colonial oppression.]