Pob ASau

  • Wedi'u rhestru fesul Enw cyntaf
  • Didoli trwy Cyfenw / Plaid
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adam Price

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Plaid Cymru

Altaf Hussain

Gorllewin De Cymru Ceidwadwyr

Alun Davies

Blaenau Gwent Llafur

Andrew RT Davies

Canol De Cymru Ceidwadwyr

Buffy Williams

Rhondda Llafur

Carolyn Thomas

Gogledd Cymru Llafur

Cefin Campbell

Canolbarth a Gorllewin Cymru Plaid Cymru

Darren Millar

Gorllewin Clwyd Ceidwadwyr

David Rees

Aberafan Llafur

Dawn Bowden

Merthyr Tudful a Rhymni Llafur

Delyth Jewell

Dwyrain De Cymru Plaid Cymru

Elin Jones

Ceredigion Plaid Cymru

Gareth Davies

Dyffryn Clwyd Ceidwadwyr

Hannah Blythyn

Delyn Llafur

Hefin David

Caerffili Llafur

Heledd Fychan

Canol De Cymru Plaid Cymru

Huw Irranca-Davies

Ogwr Llafur

Jack Sargeant

Alun a Glannau Dyfrdwy Llafur

James Evans

Brycheiniog a Sir Faesyfed Ceidwadwyr

Jane Dodds

Canolbarth a Gorllewin Cymru Democratiaid Rhyddfrydol

Jane Hutt

Bro Morgannwg Llafur

Janet Finch-Saunders

Aberconwy Ceidwadwyr

Jayne Bryant

Gorllewin Casnewydd Llafur

Jenny Rathbone

Canol Caerdydd Llafur

Jeremy Miles

Castell-nedd Llafur

Joel James

Canol De Cymru Ceidwadwyr

John Griffiths

Dwyrain Casnewydd Llafur

Joyce Watson

Canolbarth a Gorllewin Cymru Llafur

Julie James

Gorllewin Abertawe Llafur

Julie Morgan

Gogledd Caerdydd Llafur

Ken Skates

De Clwyd Llafur

Laura Anne Jones

Dwyrain De Cymru Ceidwadwyr

Lee Waters

Llanelli Llafur

Lesley Griffiths

Wrecsam Llafur

Llyr Gruffydd

Gogledd Cymru Plaid Cymru

Luke Fletcher

Gorllewin De Cymru Plaid Cymru

Lynne Neagle

Torfaen Llafur

Mabon ap Gwynfor

Dwyfor Meirionnydd Plaid Cymru

Baroness Mair Eluned Morgan

Canolbarth a Gorllewin Cymru Llafur

Mark Drakeford

Gorllewin Caerdydd Llafur

Mark Isherwood

Gogledd Cymru Ceidwadwyr

Mick Antoniw

Pontypridd Llafur

Mike Hedges

Dwyrain Abertawe Llafur

Natasha Asghar

Dwyrain De Cymru Ceidwadwyr

Paul Davies

Preseli Sir Benfro Ceidwadwyr

Peredur Owen Griffiths

Dwyrain De Cymru Plaid Cymru

Peter Fox

Sir Fynwy Ceidwadwyr

Rebecca Evans

Gŵyr Llafur

Rhianon Passmore

Islwyn Llafur

Rhun ap Iorwerth

Ynys Môn Plaid Cymru

Rhys ab Owen

Canol De Cymru Plaid Cymru

Russell George

Sir Drefaldwyn Ceidwadwyr

Sam Rowlands

Gogledd Cymru Ceidwadwyr

Samuel Kurtz

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Ceidwadwyr

Sarah Murphy

Pen-y-bont ar Ogwr Llafur

Siân Gwenllian

Arfon Plaid Cymru

Sioned Williams

Gorllewin De Cymru Plaid Cymru

Tom Giffard

Gorllewin De Cymru Ceidwadwyr

Vaughan Gething

De Caerdydd a Phenarth Llafur

Vikki Howells

Cwm Cynon Llafur