Pob ASau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mick Antoniw

Pontypridd Llafur

Natasha Asghar

Dwyrain De Cymru Ceidwadwyr

Hannah Blythyn

Delyn Llafur

Dawn Bowden

Merthyr Tudful a Rhymni Llafur

Jayne Bryant

Gorllewin Casnewydd Llafur

Cefin Campbell

Canolbarth a Gorllewin Cymru Plaid Cymru

Hefin David

Caerffili Llafur

Alun Davies

Blaenau Gwent Llafur

Andrew RT Davies

Canol De Cymru Ceidwadwyr

Gareth Davies

Dyffryn Clwyd Ceidwadwyr

Paul Davies

Preseli Sir Benfro Ceidwadwyr

Jane Dodds

Canolbarth a Gorllewin Cymru Democratiaid Rhyddfrydol

Mark Drakeford

Gorllewin Caerdydd Llafur

James Evans

Brycheiniog a Sir Faesyfed Ceidwadwyr

Rebecca Evans

Gŵyr Llafur

Janet Finch-Saunders

Aberconwy Ceidwadwyr

Luke Fletcher

Gorllewin De Cymru Plaid Cymru

Peter Fox

Sir Fynwy Ceidwadwyr

Heledd Fychan

Canol De Cymru Plaid Cymru

Russell George

Sir Drefaldwyn Ceidwadwyr

Vaughan Gething

De Caerdydd a Phenarth Llafur

Tom Giffard

Gorllewin De Cymru Ceidwadwyr

John Griffiths

Dwyrain Casnewydd Llafur

Lesley Griffiths

Wrecsam Llafur

Peredur Owen Griffiths

Dwyrain De Cymru Plaid Cymru

Llyr Gruffydd

Gogledd Cymru Plaid Cymru

Siân Gwenllian

Arfon Plaid Cymru

Mabon ap Gwynfor

Dwyfor Meirionnydd Plaid Cymru

Mike Hedges

Dwyrain Abertawe Llafur

Vikki Howells

Cwm Cynon Llafur

Altaf Hussain

Gorllewin De Cymru Ceidwadwyr

Jane Hutt

Bro Morgannwg Llafur

Rhun ap Iorwerth

Ynys Môn Plaid Cymru

Huw Irranca-Davies

Ogwr Llafur

Mark Isherwood

Gogledd Cymru Ceidwadwyr

Joel James

Canol De Cymru Ceidwadwyr

Julie James

Gorllewin Abertawe Llafur

Delyth Jewell

Dwyrain De Cymru Plaid Cymru

Elin Jones

Ceredigion Plaid Cymru

Laura Anne Jones

Dwyrain De Cymru Ceidwadwyr

Samuel Kurtz

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Ceidwadwyr

Jeremy Miles

Castell-nedd Llafur

Darren Millar

Gorllewin Clwyd Ceidwadwyr

Julie Morgan

Gogledd Caerdydd Llafur

Baroness Mair Eluned Morgan

Canolbarth a Gorllewin Cymru Llafur

Sarah Murphy

Pen-y-bont ar Ogwr Llafur

Lynne Neagle

Torfaen Llafur

Rhys ab Owen

Canol De Cymru Plaid Cymru

Rhianon Passmore

Islwyn Llafur

Adam Price

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Plaid Cymru

Jenny Rathbone

Canol Caerdydd Llafur

David Rees

Aberafan Llafur

Sam Rowlands

Gogledd Cymru Ceidwadwyr

Jack Sargeant

Alun a Glannau Dyfrdwy Llafur

Ken Skates

De Clwyd Llafur

Carolyn Thomas

Gogledd Cymru Llafur

Lee Waters

Llanelli Llafur

Joyce Watson

Canolbarth a Gorllewin Cymru Llafur

Buffy Williams

Rhondda Llafur

Sioned Williams

Gorllewin De Cymru Plaid Cymru