Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Plaid Cymru MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • Grŵp 8: Cynnydd yn y dreth gyngor (Gwelliannau 20, 26) 9 Jul 2024

    Rydym yn gwrthwynebu'r gwelliannau yn y grŵp hwn a fyddai'n gorfodi awdurdodau lleol i gynnal refferenda lle bynnag y bydd yn rhaid iddyn nhw godi'r dreth gyngor o fwy na 5 y cant. Fel yr ydym ni wedi trafod sawl gwaith o'r blaen, mae cyllid llywodraeth leol yng Nghymru yn mynd ar lwybr hollol anghynaladwy. Mae awdurdodau lleol Cymru yn wynebu diffyg cyfunol o bron i £0.75 biliwn erbyn...
  • Grŵp 7: Diwygio’r dreth gyngor (Gwelliant 2) 9 Jul 2024

    Diolch, Ysgrifennydd Cabinet. Rwy'n siomedig nad yw'r Llywodraeth wedi cytuno i'r gwelliant hwn ar y mater hwn. Fel yr wyf eisoes wedi dweud, nid yw diwygio'r dreth gyngor yn fater o syndod i neb—mae wedi bod yn destun craffu difrifol a chynhwysfawr dros nifer o flynyddoedd, ac wedi ffurfio rhan allweddol o'n cytundeb cydweithio ar gyfer tymor presennol y Senedd. Mae'r achos moesol dros...
  • Grŵp 7: Diwygio’r dreth gyngor (Gwelliant 2) 9 Jul 2024

    Dwi'n cynnig y gwelliant. 

Mwy o ymddangosiadau diweddar Peredur Owen Griffiths

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)