Gareth Davies

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dyffryn Clwyd

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dyffryn Clwyd

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig 10 Jul 2024

    A wnewch chi dderbyn un, James?
  • 6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig 10 Jul 2024

    Er bod plismona wedi'i ddatganoli i'r Alban a Gogledd Iwerddon, maent yn dibynnu ar gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu, felly mae rhyngweithio rhwng heddluoedd, ac mae'n rhaid—mae'n rhaid cael hynny. Felly, er bod y meysydd hyn wedi'u datganoli i'r gwledydd hynny, maent yn gweithio'n eithaf cydweithredol.
  • 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Offerynnau Cerddorol 10 Jul 2024

    Un o'r pethau sy'n drawiadol yn eich ymateb i gwestiwn Julie Morgan yw'r ffaith bod 80 y cant o fyfyrwyr cerddoriaeth sy'n defnyddio'r coleg cerdd a drama yn byw yng Nghaerdydd a'r cyffiniau, felly pan fyddwch chi'n cyfarfod â'r coleg, a ydych chi'n pwysleisio pwysigrwydd darparu cyfleoedd addysg cerddoriaeth i bob darpar ddisgybl ledled Cymru? Ni waeth lle maent yn byw, dylai pawb gael...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Gareth Davies

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)