Gareth Davies

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dyffryn Clwyd

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dyffryn Clwyd

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 17 Apr 2024

    Yn gyntaf, hoffwn ddweud fy mod yn falch bod Sinead Cook, yr uwch ymchwilydd dan sylw, wedi ymddiswyddo, ac nid oes unrhyw amheuaeth nad dyma'r penderfyniad cywir. Rwyf hefyd yn falch fod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi penderfynu yn erbyn penodi'r cyn arweinydd cyngor Llafur, James Goudie CB, i arwain yr adolygiad—dewis a oedd mor amhriodol fel y credaf fod llawer yn tybio mai...
  • 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) 17 Apr 2024

    Mae'n bleser cymryd rhan yn y ddadl hon y prynhawn yma, ac rwy'n falch o ddweud nad wyf yn rhannu ymagwedd negyddol y siaradwr blaenorol mewn perthynas â'r Bil hwn. Ac rwy'n diolch i Sam Rowlands am gyflwyno'r ddadl hon yn y Senedd heddiw, a gwelais drosof fy hun—wyddoch chi, rydych chi wedi gweithio ar y Bil hwn mewn sawl ffordd, nid dim ond wrth weithio ar fanylion y Bil yma yn y Senedd,...
  • 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Llinellau Cymorth 17 Apr 2024

    Ar hyn o bryd, mae pobl yn aros am fwy o amser nag erioed i siarad â chynghorydd CThEF dros y ffôn, sydd ar hyn o bryd oddeutu 25 munud ar gyfartaledd, ac mae nifer y cwynion a gyflwynwyd i CThEF hefyd yn cynyddu. Wrth gwrs, cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw CThEF, ond mae gan Lywodraeth Cymru rai pwerau i osod trethi, ac mae'n rhaid i drethdalwyr Cymru gyfathrebu â CThEF, felly mae'n bwysig...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Gareth Davies

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)