James Evans

Ceidwadwyr MS ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (18 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: D-day ac Wythnos y Lluoedd Arfog 11 Jun 2024

    Hoffwn ddiolch i'r Ysgrifennydd Cabinet am eich datganiad y prynhawn yma gan amlinellu cyfraniad Llywodraeth Cymru i'n cymuned lluoedd arfog ledled Cymru. Rwyf eisiau ymuno â chi a fy ngrŵp yn eich ymrwymiad chi, a'n hymrwymiad ni, i gyn-filwyr a'u teuluoedd ledled ein gwlad. Mae eu gwasanaeth a'u haberth yn haeddu ein diolchgarwch dwysaf. Fel y sonioch chi'n briodol, mae Cymru'n cyflawni y...
  • 1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Llygredd Afonydd 11 Jun 2024

    Prif Weinidog, mae'n peri cryn bryder bod diffyg hygyrchedd o ran adrodd achosion o lygredd i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae nifer o etholwyr wedi cysylltu â mi ynghylch y ffaith eu bod yn cael trafferth cael gafael ar eu timau gorfodi, yn enwedig dros y ffôn, gydag un person yn cael gwybod gan Cyfoeth Naturiol Cymru, pan lwyddodd i gael gafael ynddyn nhw o'r diwedd, 'Does ganddon ni ddim y...
  • 4. Datganiadau 90 Eiliad 5 Jun 2024

    Wyth deg mlynedd yn ôl, ar 6 Mehefin 1944, yn ystod D-day, digwyddodd yr ymosodiad mwyaf o'r môr a welwyd erioed mewn hanes milwrol. Chwaraeodd milwyr o Gymru ran hanfodol yn y gwaith o ryddhau Ewrop rhag gormes y Natsïaid. Glaniodd dros 150,000 o filwyr, gan gynnwys milwyr dirifedi o Gymru, ar draethau Normandi mewn ymgyrchoedd o'r enw Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Roedd y milwyr dewr...

Mwy o ymddangosiadau diweddar James Evans

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)