Peter Fox

Ceidwadwyr MS ar gyfer Sir Fynwy

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (18 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Sir Fynwy

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Polisi economaidd 12 Jun 2024

    Wel, rwy’n croesawu hynny, ydw, Carolyn. Rwy’n ymddiheuro am beidio â chydnabod eich bod yn cydnabod gwaith da Llywodraeth y DU. Ond roedd yn ddiddorol, roeddwn i'n gwylio darllediad gwleidyddol Llafur Cymru y diwrnod o'r blaen, ac roeddwn i'n synnu'n fawr nad oedd yna Gymry ynddo. Roedd yn siarad am Saeson. Roedd gormod o gywilydd gan Gymru i gyfweld â’u dinasyddion Cymreig eu...
  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Polisi economaidd 12 Jun 2024

    Diolch, Lywydd. Hoffwn ddiolch i fy nghyd-Aelod, Sam Kurtz, am agor y ddadl hon, a phawb ohonoch sydd wedi cymryd rhan. Mae’n ddadl y bu’n rhaid ei chael, gan fod angen i bobl Cymru wybod pa mor ddrwg yw pethau yma, ac ar ôl 25 mlynedd o reolaeth Lafur, cyn lleied sydd wedi’i gyflawni ar yr economi gan Lafur Cymru a’u partneriaid achlysurol, Plaid Cymru. Yn wir, y negeseuon a glywsom...
  • 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cyllidebau Awdurdodau Lleol 12 Jun 2024

    Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn sicr, mae'n adeg anodd i lywodraeth leol. Mae arian yn dynn, fel y mae'r ddau ohonom wedi dweud, ac mae disgwyliadau cyhoeddus ac angen demograffig yn parhau i dyfu hefyd. Ni allwn anwybyddu'r drafodaeth etholiadol, ac er y bydd angen i Ysgrifenyddion Cabinet unigol fynd i'r afael â'u meysydd portffolio, bydd gennych drosolwg o'r adnodd cyllid sydd ei angen...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Peter Fox

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)