Jack Sargeant

Llafur MS ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (15 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Llafur MS ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Aeth i mewn i'r Senedd ar 7 Chwefror 2018

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' 22 May 2024

    Diolch yn fawr, Lywydd. Ar ran Pwyllgor Deisebau’r Senedd, diolch am y cyfle i gyflwyno’r ddadl hon heddiw ar y ddeiseb unigol â'r nifer uchaf o lofnodion a gawsom erioed. Lywydd, ei theitl, ac rwy’n dyfynnu, yw 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya’. Dechreuwyd y ddeiseb gan Mark Baker, ac mae ganddi gyfanswm o 469,571 o...
  • 4. Cwestiynau Amserol: Gorsaf Bŵer Niwclear yn Wylfa 22 May 2024

    Weinidog, rwy'n croesawu'r cyhoeddiad hwn wrth gwrs. Rwyf wedi cofnodi fy safbwynt ar y diwydiant niwclear yng Nghymru sawl gwaith a'r hyn y gallai hynny ei wneud i Gymru. Rwy'n cytuno â chi, Ysgrifennydd y Cabinet, nad oes digon o sicrwydd ac eglurder yng nghyhoeddiad Llywodraeth y DU, er ei fod yn gyhoeddiad i'w groesawu. Rhestrodd llefarydd y Ceidwadwyr nifer o gyfleoedd posibl a allai...
  • 7. Rheoliadau Defnydd Mandadol o Deledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (Cymru) 2024 21 May 2024

    Llywydd, yn gynharach yn y flwyddyn, roeddwn i'n rhan o ddirprwyaeth o'r Senedd i Ynysoedd Falkland gydag Aelodau o'r Senedd, lle buom yn siarad am feysydd o gyd-ddiddordeb a bu i lefarydd y Ceidwadwyr Cymreig y prynhawn yma, gallaf ddweud yn hyderus, ddangos ei wybodaeth am y maes penodol hwn a siarad yn helaeth yn ystod ein cyfnod dramor a bu iddo yn sicr fy ngoleuo ar y pwnc hwn. Llywydd,...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Jack Sargeant

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)