Sam Rowlands

Ceidwadwyr MS ar gyfer Gogledd Cymru

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Gogledd Cymru

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 17 Apr 2024

    Diolch, Ddirprwy Lywydd, ac rwy'n gwneud y cynnig sydd ger ein bron heddiw yn enw fy nghyd-Aelod Darren Millar. A dweud y gwir, mae hon yn ddadl na ddylem orfod ei chael. Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i fod yno er mwyn bod yn ganolwr diduedd ac amhleidiol mewn achosion sy'n ymwneud â chynghorwyr etholedig a gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Dylai fod ganddynt hyder y bobl, a...
  • 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) 17 Apr 2024

    Diolch unwaith eto, Ddirprwy Lywydd, ac rwy'n credu bod John Griffiths wedi gwneud gwaith ardderchog o gau'r ddadl a chrynhoi llawer o faterion yno, felly diolch, John, am eich sylwadau ar y diwedd yno heddiw, a diolch i'r holl Aelodau am eich cyfraniadau yn y ddadl hon y prynhawn yma. Fe af drwy ychydig o'r pwyntiau y mae'r Aelodau wedi'u codi drwy'r trafodion, ac yn enwedig y Cadeiryddion...
  • 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) 17 Apr 2024

    Pan gyflwynais y Bil hwn ym mis Tachwedd y llynedd, agorais drwy ofyn cwestiwn, a’r cwestiwn oedd: a wnaiff Cymru arwain y ffordd? Ers hynny, rydym wedi clywed tystiolaeth gan ystod eang o grwpiau ac unigolion, y rhan fwyaf ohonynt yn cefnogi’r Bil. Yn wir, er bod nifer o bwyntiau pwysig i’w dadlau, mae wedi bod yn amlwg fod bron bob unigolyn sy’n rhoi tystiolaeth, boed o blaid neu yn...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Sam Rowlands

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)