Natasha Asghar

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Trafnidiaeth 17 Apr 2024

    Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Rwy'n falch o wneud y cynnig hwn heddiw, sy'n ceisio sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am fethiannau'r gorffennol yn y sector trafnidiaeth, ac yn adolygu meysydd polisi er mwyn rhoi hwb mawr ei angen i'n seilwaith a'n heconomi. Yn gyntaf, hoffwn ddechrau drwy longyfarch Ysgrifennydd y Cabinet ar ei rôl newydd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at...
  • 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Cyflog yn y Gwasanaethau Iechyd a Gofal 17 Apr 2024

    Ysgrifennydd y Cabinet, dros doriad y Pasg, mynychais gyfarfod gyda Diwygio ADY Cymru, lle buom yn trafod yr angen i adrannau addysg ac iechyd weithio'n agosach wrth gefnogi plant ag ADY. Mae ystadegau wedi dangos bod gostyngiad o fwy na 40 y cant wedi bod yn nifer y plant sy'n cael cymorth, er gwaethaf cynnydd sylweddol yn nifer yr ymholiadau yn ei gylch. Er fy mod yn cydnabod bod hon yn...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Natasha Asghar

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)