Mick Antoniw

Llafur MS ar gyfer Pontypridd

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (15 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Llafur MS ar gyfer Pontypridd

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2011

Ymddangosiadau diweddar

  • 2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Hawliau Ceiswyr Lloches 21 May 2024

    Bydden i'n gobeithio y byddech chi'n teimlo cywilydd o'r pwyntiau y gwnaethoch chi eu gwneud i ddechrau, y gwyddoch chi nid yn unig eu bod nhw'n anwir ond yn hynod—[Torri ar draws.]—yn hynod gamarweiniol a chamgynrychioladol. A gaf i ddweud, o ran y wybodaeth honno, pa mor siomedig ydyw ac anfoesegol ydyw i wneud y sylwadau hynny yn y ffordd benodol honno? A gaf i ddweud? Mae'r Ddeddf,...
  • 2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Hawliau Ceiswyr Lloches 21 May 2024

    Nid yw polisi mudo wedi'i ddatganoli, ond mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am gefnogi integreiddio mudwyr yng Nghymru. Felly, byddwn ni'n parhau i chwarae rhan lawn a chymesur wrth gefnogi ceiswyr lloches, a byddwn ni'n anelu at sicrhau bod ganddyn nhw fynediad at wasanaethau a gwybodaeth berthnasol i gyfrannu'n llawn at fywyd cymunedol Cymru.
  • 2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Y Gofrestr Etholiadol 21 May 2024

    Ydy, mae hi'n anodd pan fyddech chi'n cael eich heclo gan eich ochr eich hun, onid yw e? Doedd dim tystiolaeth ar gyfer hyn. Fel y soniodd Mark Drakeford, y pwrpas y cafodd ei gyflwyno—. Gadewch i ni fod yn glir—oherwydd fe adawodd Rees-Mogg y gath allan o'r cwd on'd do fe—roedd yn ymwneud ag atal pleidleiswyr. Roedd yn ymwneud â cheisio ei gwneud hi'n anoddach i bobl bleidleisio. Yn...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Mick Antoniw

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)