Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr MS ar gyfer Aberconwy

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Aberconwy

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2011

Ymddangosiadau diweddar

  • 2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Hawliau Ceiswyr Lloches 21 May 2024

    Thank you. People around the world are facing turmoil and violence, and so, rightly, are seeking sanctuary throughout the world. In Britain, we are no different, and I'm proud of the tens of thousands of yearly asylum applicants that the UK Government processes. However, we here in Wales must approach this topic with caution, because there does not seem to be a definitive—or a difference...
  • 2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) 21 May 2024

    So, the Bill being proposed states that at least half the candidates on an electoral list must be women, whereas as explained by the Trefnydd, Jane Hutt, this Bill does not include a definition of 'woman', because the Bill is not about defining a woman. Nor would it appear it is about defining what a man is other than the antithesis of an undefined woman. Perhaps this is good news as the...
  • 1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Urddas Mislif 21 May 2024

    Members, the old New Labour catchline went 'Education, education, education'. Now, as Plan International state in their 'Break the Barriers' report, the taboos and lack of education surrounding menstruation have had a number of tangible negative impacts on girls' day-to-day lives. Of course, the Welsh Government's 'Period Proud Wales' plan sets out an ambition to embed period dignity in...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Janet Finch-Saunders

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)