Darren Millar

Ceidwadwyr MS ar gyfer Gorllewin Clwyd

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Gorllewin Clwyd

Aeth i mewn i'r Senedd ar 3 Mai 2007

Ymddangosiadau diweddar

  • 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 9 Jul 2024

    A gaf i alw am ddatganiad, Trefnydd, ar oryrru ar y rhwydwaith cefnffyrdd? Mae problem yn fy etholaeth i fy hun o ran chefnffordd yr A494 sy'n mynd trwy bentref Llanferres yn sir Ddinbych. Mae trigolion yno wedi bod yn galw am ostwng y terfyn cyflymder a gwella diogelwch ar y ffyrdd ers blynyddoedd lawer, ond nid oes unrhyw gynnydd yn digwydd mewn gwirionedd. Mae gennym ni sefyllfa lle mae'r...
  • 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 2 Jul 2024

    Diolch, Llywydd, a diolch yn fawr, Trefnydd. A gaf i alw am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet sy'n gyfrifol am y lluoedd arfog? Fe wnaethon ni i gyd nodi, wrth gwrs, Diwrnod y Lluoedd Arfog ledled y DU, dros y penwythnos, ac roedd gan lawer ohonon ni ddiddordeb brwd mewn gweithgareddau yn ein hetholaethau ein hunain. Rydyn ni wedi bod yn falch iawn, wrth gwrs, o weithio ar y cyd ar draws...
  • 1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Ysbyty Glan Clwyd 2 Jul 2024

    Prif Weinidog, byddwch chi'n ymwybodol bod gan Ysbyty Glan Clwyd un o'r adrannau brys sy'n perfformio waethaf yn y Deyrnas Unedig, yn anffodus, gydag un o bob pedwar ar hyn o bryd yn aros mwy na 12 awr yn yr adran damweiniau ac achosion brys. Yn ddiweddar, mae etholwyr wedi cysylltu â mi y mae aelod o'u teulu wedi treulio hyd at 48 awr a hyd yn oed 72 awr yn aros am wely yn yr ysbyty. Mae'r...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Darren Millar

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)