Dawn Bowden

Llafur MS ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni

17 Gor 2024

 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 10. Welsh Conservatives Debate - Farming. Motion as amended Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffermio. Cynnig wedi'i ddiwygio Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 10. Welsh Conservatives Debate - Farming. Amendment 3, tabled in the name of Heledd Fychan Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffermio. Gwelliant 3, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 10. Welsh Conservatives Debate - Farming. Amendment 2, tabled in the name of Heledd Fychan Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffermio. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 10. Welsh Conservatives Debate - Farming. Amendment 1, tabled in the name of Jane Hutt Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffermio. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 10. Welsh Conservatives Debate - Farming. Motion without amendment Show vote
 • On 17 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffermio. Cynnig heb ei ddiwygio Show vote

16 Gor 2024

 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 11. Debate: Welsh Government Annual Report – delivering the government’s priorities and legislative programme. Motion (without amendment) Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 11. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru – cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth.. Cynnig (heb ei ddiwygio) Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 11. Debate: Welsh Government Annual Report – delivering the government’s priorities and legislative programme. Amendment 2, tabled in the name of Darren Millar Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 11. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru – cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth..Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 11. Debate: Welsh Government Annual Report – delivering the government’s priorities and legislative programme. Amendment 1, tabled in the name of Heledd Fychan Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 11. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru – cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth..Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 10. Stage 4 of The Local Government Finance (Wales) Bill Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 10. Cyfnod 4 y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 8. The financial resolution in respect of The Senedd Cymru (Electoral Candidate Lists) Bill Show vote
 • On 16 Gor 2024: Dawn Bowden Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 8. Y penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)