Julie James

Llafur MS ar gyfer Gorllewin Abertawe

Proffil

Llafur MS ar gyfer Gorllewin Abertawe

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2011

Ymddangosiadau diweddar

  • 8. Dadl Plaid Cymru: Adfer tomenni glo a phyllau glo brig 8 May 2024

    Felly, un o'r pethau y bydd yn rhaid inni ei wneud yw sicrhau bod y gwahanol gyfundrefnau'n plethu gyda'i gilydd, a mater i'r pwyllgorau craffu fydd sicrhau ein bod wedi gwneud hynny. Felly, nid yw pwll glo brig sy'n weithredol yn domen nas defnyddir; mae'n cael ei ddefnyddio wrth gwrs. Ac felly bydd y pontio rhwng pwll sydd mewn defnydd a phwll nas defnyddir yn rhywbeth y bydd yn rhaid inni...
  • 8. Dadl Plaid Cymru: Adfer tomenni glo a phyllau glo brig 8 May 2024

    Rwy'n llwyr gefnogi'r teimladau y tu ôl i'r cynnig sydd o'n blaenau heddiw. Mae'r gwelliant a gyflwynwyd gennym yn un bychan, rwy'n credu, am y rhaglen ddeddfwriaethol sydd ar y ffordd oherwydd ei bod eisoes wedi'i threfnu ac yn dod yn yr hydref. Fel arall, byddem wedi cefnogi'r cynnig. Rydym yn cefnogi ei deimladau'n llwyr.  Fe wnaethom sefydlu'r rhaglen diogelwch tomenni glo yn 2020, ac...
  • 8. Dadl Plaid Cymru: Adfer tomenni glo a phyllau glo brig 8 May 2024

    Diolch, Ddirprwy Lywydd. A gaf i ddiolch i Blaid Cymru am gyflwyno'r ddadl bwysig hon, a'r Aelodau am eu cyfraniadau heddiw? Mae gan Gymru dreftadaeth lofaol falch, ond heb os, mae ei gwaddol wedi ein gadael â dros 2,500 o domenni gwastraff glo segur ledled Cymru, sef 40 y cant o'r tomenni glo segur yn y DU, fel y nodwyd yng nghynnig y ddadl.  Gwyddom fod newid hinsawdd yn dod â phatrymau...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Julie James

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)