Altaf Hussain

Ceidwadwyr MS ar gyfer Gorllewin De Cymru

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (18 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Gorllewin De Cymru

Aeth i mewn i'r Senedd ar 19 Mai 2015

Ymddangosiadau diweddar

  • 6. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, 'Gweithredu, nid geiriau: creu Cymru wrth-hiliol erbyn 2030' 12 Jun 2024

    Hoffwn gofnodi fy niolch i Gadeirydd fy nghyn-bwyllgor, y tîm clercio rhagorol a'r holl dystion a wnaeth yr ymchwiliad hwn yn bosibl. Pan gyflwynodd Llywodraeth Cymru y cynllun gweithredu gwrth-hiliol hwn, er fy mod yn cefnogi'r weledigaeth o Gymru wrth-hiliol, dywedais yn glir nad oedd y cynllun yn mynd i'w gyflawni. Mae'n ymddangos nad fi'n unig oedd yn pryderu felly. Rwyf am ei gwneud...
  • 4. Datganiadau 90 Eiliad 12 Jun 2024

    Diolch, Ddirprwy Lywydd. Yr wythnos hon rydym yn nodi Wythnos Gofalwyr 2024. Nod Wythnos Gofalwyr yw codi ymwybyddiaeth o'r heriau sy'n wynebu gofalwyr di-dâl ledled y wlad ac mae'n cydnabod y cyfraniad enfawr y maent yn ei wneud. Ond yn bwysicach fyth, mae'n ymwneud â sicrhau bod lleisiau gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed. Thema Wythnos Gofalwyr eleni yw 'rhoi gofalwyr ar y map', sy'n...
  • 3. Cwestiynau Amserol: Y Cynnig Cyflog Diwygiedig i BMA Cymru 12 Jun 2024

    Mae'n newyddion gwych eich bod wedi dod i gytundeb gyda Chymdeithas Feddygol Prydain. Ysgrifennydd y Cabinet, nodaf eich ymateb i Mabon, ond mae’r ffaith ichi allu dod o hyd i gyllid ar gyfer y cynnig cyflog gwell hwn yn codi’r cwestiwn nawr pam na fu hyn yn bosibl yn gynharach. Mae pobl Cymru, ein hetholwyr, yn wynebu’r amseroedd aros mwyaf annynol am driniaeth, a thra bo Llywodraeth...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Altaf Hussain

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)