Ken Skates

Llafur MS ar gyfer De Clwyd

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (9 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Llafur MS ar gyfer De Clwyd

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2011

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffordd osgoi Cas-gwent 19 Jun 2024

    Diolch, Ddirprwy Lywydd, a hoffwn ddechrau drwy ddiolch i'r Ceidwadwyr am gyflwyno'r ddadl hon heddiw. Rwy'n gwybod bod y syniad o ffordd osgoi i Gas-gwent wedi cael ei wyntyllu ers blynyddoedd lawer—yn wir, mae'n rhagddyddio datganoli—ac rwyf wedi gwrando gyda diddordeb mawr ar ddadleuon yr Aelodau dros ffordd osgoi Cas-gwent. Gadewch imi ddweud yn gyntaf fy mod yn cydnabod y problemau...
  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffordd osgoi Cas-gwent 19 Jun 2024

    Cynigiwyd.
  • 6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: D-day ac Wythnos y Lluoedd Arfog 11 Jun 2024

    Gwnaf yn sicr, ac rwy'n gwybod bod Joyce Watson, drwy gydol ei gyrfa, wedi gwneud hynny hefyd, wedi bod yn eiriolwr pwerus dros fuddiannau cyn-filwyr a'r lluoedd arfog a welwn yn gwasanaethu bob dydd yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd hefyd mewn brwydrau. Y milwyr wrth gefn hefyd—ddylen ni ddim anghofio rôl milwyr wrth gefn a phwysigrwydd eu cyfraniad nhw chwaith. Mae llawer o'n cyn-filwyr...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Ken Skates

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)