Mike Hedges

Llafur MS ar gyfer Dwyrain Abertawe

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Llafur MS ar gyfer Dwyrain Abertawe

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2011

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Cwestiynau Amserol: Datganiad Hannah Blythyn AS 10 Jul 2024

    I ddechrau, rwy'n fodlon i fy enw gael ei ddangos. A wnaeth Andrew Davies egluro pam ei fod wedi diswyddo Nick Ramsay fel Cadeirydd pwyllgor, pan oedd ar drên ar y ffordd yn ôl o Ewrop? A wnaeth Leanne Wood egluro pam y diswyddodd Dafydd Elis-Thomas fel Cadeirydd pwyllgor? A wnaeth Mark Drakeford egluro i mi pam y rhoddodd gadeiryddiaeth y pwyllgor a gadeiriais yn y Senedd ddiwethaf i Blaid...
  • 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Targedau Tai 10 Jul 2024

    Nid yw Llywodraeth Cymru yn adeiladwr tai, ond gall weithredu fel galluogwr, a byddai adeiladu tai cyngor ar yr un raddfa â’r 1950au a’r 1960au yn lleihau nifer y bobl sydd angen tai yn sylweddol. A wnaiff y Gweinidog roi ystyriaeth bellach i ehangu nifer y prosiectau tai cydweithredol? Oherwydd gŵyr pob un ohonom fod honno'n ffurf gyffredin ar ddarparu tai o Efrog Newydd i Sgandinafia,...
  • QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio 10 Jul 2024

    A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu tai cydweithredol yng Nghymru?

Mwy o ymddangosiadau diweddar Mike Hedges

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)