John Griffiths

Llafur MS ar gyfer Dwyrain Casnewydd

15 Mai 2024

 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Item 7. Welsh Conservatives Debate - GP practices and funding. Motion as amended Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Practisau meddygon teulu a chyllido. Cynnig wedi'i ddiwygio Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Item 7. Welsh Conservatives Debate - GP practices and funding. Amendment 1, tabled in the name of Jane Hutt Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Practisau meddygon teulu a chyllido. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Item 7. Welsh Conservatives Debate - GP practices and funding. Motion without amendment Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Practisau meddygon teulu a chyllido. Cynnig heb ei ddiwygio Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Item 5. Member Debate under Standing Order 11.21(iv) - Control of tobacco and nicotine products Show vote
 • On 15 Mai 2024: John Griffiths was absent for a vote on Eitem 5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Rheoli cynhyrchion tybaco a nicotin Show vote

14 Mai 2024

 • On 14 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 8. LCM on the Data Protection and Digital Information Bill Show vote
 • On 14 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 8. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol Show vote

8 Mai 2024

 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 8. Plaid Cymru Debate - Coal tip and open cast mine remediation. Motion as amended Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Adfer tomenni glo a phyllau glo brig. Cynnig wedi'i ddiwygio Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 8. Plaid Cymru Debate - Coal tip and open cast mine remediation. Amendment 4, tabled in the name of Darren Millar Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Adfer tomenni glo a phyllau glo brig. Gwelliant 4, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio yes ar Item 8. Plaid Cymru Debate - Coal tip and open cast mine remediation. Amendment 3, tabled in the name of Jane Hutt Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Adfer tomenni glo a phyllau glo brig. Gwelliant 3, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 8. Plaid Cymru Debate - Coal tip and open cast mine remediation. Amendment 2, tabled in the name of Darren Millar Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Adfer tomenni glo a phyllau glo brig. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Item 8. Plaid Cymru Debate - Coal tip and open cast mine remediation. Amendment 1, tabled in the name of Darren Millar Show vote
 • On 8 Mai 2024: John Griffiths Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Adfer tomenni glo a phyllau glo brig. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)