John Griffiths

Llafur MS ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Proffil

Llafur MS ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 1999

Ymddangosiadau diweddar

  • 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Trafnidiaeth 17 Apr 2024

    Diolch, Lywydd. Fel y trafodwyd gennym yn gynharach yn ein sesiynau cwestiynau, mae newid hinsawdd yn golygu bod angen newid sylweddol i’n system drafnidiaeth yma yng Nghymru, ac yn enwedig, mae arnom angen newid dulliau teithio o ddefnyddio ffyrdd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol, ac mae hynny’n allweddol, yn yr argyfwng hinsawdd, wrth lywio polisi trafnidiaeth yma...
  • 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) 17 Apr 2024

    Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i Sam Rowlands am gyflwyno'r materion hyn i'w trafod yn y ffordd a wnaeth. Rwy'n credu, fel y dywedodd eraill, ei bod yn amlwg yn bwysig iawn fod gan yr awyr agored, cysylltu â natur a gweithgaredd, rôl ganolog iawn ym mhrofiad addysgol ein plant a'n pobl ifanc, ac mae hynny'n digwydd yn y profiad addysgol cyffredinol sy'n digwydd yma yng Nghymru. Ond rwy'n...

Mwy o ymddangosiadau diweddar John Griffiths

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)