Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol MS ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Democratiaid Rhyddfrydol MS ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP am Brycheiniog a Sir Faesyfed

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 1 Awst 2019 — Is-etholiad

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 6 Tachwedd 2019 — Wedi'i ddiddymu ar gyfer etholiad

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Also represented Brycheiniog a Sir Faesyfed

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Department for Environment
 • Food and Rural Affairs
 • Department of Health and Social Care
 • Treasury
 • Department for Digital
 • Culture
 • Media and Sport
 • Foreign and Commonwealth Office
 • Out of Area Treatment: Wales
 • Barclays: Post Office
 • Health Services
 • 5G: Brecon and Radnorshire
 • Bank Services: Post Office

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Liberal Democrat Spokesperson (Wales) (21 Aws 2019 to 6 Tach 2019)
 • Liberal Democrat Spokesperson (Food and Rural Affairs) (21 Aws 2019 to 6 Tach 2019)

Ymddangosiadau diweddar

 • 5. Cyfnod 4 Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) 9 Jul 2024

  Mae gen i ychydig o eiriau i'w dweud, mewn gwirionedd, oherwydd bod Peter Fox ac Adam Price wedi ymdrin â meysydd allweddol iawn yma. Ond hoffwn ddechrau drwy ddiolch i'r rhai sy'n ymwneud â'r Bil hwn hyd yma, gan gynnwys y Cwnsler Cyffredinol a'r swyddogion, Aelodau ar draws y Siambr a'r staff eraill hefyd. Rwy'n croesawu'r sefyllfa yr ydym wedi ei chyrraedd. Cafwyd trafodaethau sylweddol...
 • 3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol 9 Jul 2024

  Hoffwn i sôn yn fyr am y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru). Yn gyntaf, rwy'n falch o fod mewn Cymru sy'n ceisio dileu'r elw o ofal. Ac rwy'n annog pawb, yn enwedig os oes amheuwyr yn y Siambr—er enghraifft, efallai arweinydd y Ceidwadwyr—i gyfarfod â rhai o'n pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. Dywedodd Georgia Toman ei bod yn teimlo ei bod yn cael ei hecsbloetio gan gwmnïau...
 • 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 9 Jul 2024

  Prynhawn da, Trefnydd. Tybed a gaf i'r wybodaeth ddiweddaraf, os gwelwch yn dda, gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig ar y broses ymgynghori yn y broses drwyddedu lles anifeiliaid. Mae llawer ohonon ni yn drawsbleidiol yma yn y Siambr wedi bod yn ymgyrchu dros wahardd rasio milgwn, sy'n rhan o'r broses ymgynghori honno, felly bydden ni wir yn gwerthfawrogi'r...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Jane Dodds

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0