Mark Reckless

Cyn Ceidwadwyr MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

@MarkReckless

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (17 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Cyn Ceidwadwyr MS am Dwyrain De Cymru, Cyn UKIP MP am Rochester and Strood

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 6 Mai 2010 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 30 Mawrth 2015 — Etholiad cyffredinol

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Gadawodd y Senedd ar 29 Ebrill 2021

Party was Ceidwadwyr until 30 Med 2014; UKIP until 6 Ebr 2017

Also represented Rochester and Strood

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Treasury
 • Transport
 • Home Department
 • Environment Food and Rural Affairs
 • Education
 • Thames Estuary Airport
 • Aviation: Olympic Games 2012
 • Teachers: Training
 • Loans: Republic of Ireland
 • Power Stations

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Member, Home Affairs Committee (12 Gor 2010 to 30 Med 2014)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • 1. Teyrngedau i'w Uchelder Brenhinol Dug Caeredin 12 Apr 2021

  Mae'n anodd amgyffred rhychwant lwyr oes y Tywysog Philip. Darllenais ei fod wedi cymryd rhan mewn 22,000 o ddigwyddiadau, ac yna clywais yn rhywle arall fod y ffigur yn 300 y flwyddyn. Tybiais fod yn rhaid ei fod yn fwy na hynny—sut y gallai fod yn 22,000 fel arall? Roedd yn rhaid i mi ei gyfrifo a'i luosi â 70 mlynedd i ddeall bod hynny'n eithaf agos i'w le mewn gwirionedd. Mae'r hyn a...
 • 15. Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Diffiniad o Grwpiau Gwleidyddol 24 Mar 2021

  Rydym hefyd wedi colli rhai o'r canllawiau ychwanegol arfaethedig a gynigiwyd yn wreiddiol. Dywedwyd wrthym y gallai hefyd nodi y gall y Llywydd ystyried a oes gan grŵp fandad democrataidd sylweddol ac amlwg i ymffurfio ac a yw'n rhannu athroniaeth wleidyddol a fyddai'n glir i'r etholwyr. Nid wyf yn siŵr sut y mae Llywydd i fod i benderfynu ar y pethau hynny, ac mae'n dda, o leiaf, nad yw'r...
 • 15. Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Diffiniad o Grwpiau Gwleidyddol 24 Mar 2021

  Mae'n dda cael rhai cyd-Aelodau i ddadlau gyda hwy ar hyn. Diolch i Mark Isherwood a Caroline Jones am eu cyfraniadau; mae'n debyg y dylwn ddiolch hefyd i Rebecca a oedd yn garedig wrthyf yn ei sylwadau. Hoffwn ymddiheuro hefyd i'r Ceidwadwyr Cymreig oherwydd pan glywais gyntaf am y cynnig eithriadol hwn gan y Pwyllgor Busnes, cefais fy nghamarwain fod rheolwr busnes y Ceidwadwyr wedi'i...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Mark Reckless

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution 2.0