Mark Reckless

Cyn Ceidwadwyr MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

@MarkReckless

Proffil

Cyn Ceidwadwyr MS am Dwyrain De Cymru, Cyn UKIP MP am Rochester and Strood

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 6 Mai 2010 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 30 Mawrth 2015 — Etholiad cyffredinol

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Gadawodd y Senedd ar 29 Ebrill 2021

Party was Ceidwadwyr until 30 Med 2014; UKIP until 6 Ebr 2017

Also represented Rochester and Strood

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Treasury
 • Transport
 • Home Department
 • Environment Food and Rural Affairs
 • Education
 • Thames Estuary Airport
 • Aviation: Olympic Games 2012
 • Teachers: Training
 • Loans: Republic of Ireland
 • Power Stations

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Member, Home Affairs Committee (12 Gor 2010 to 30 Med 2014)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • 1. Teyrngedau i'w Uchelder Brenhinol Dug Caeredin 12 Apr 2021

  Mae'n anodd amgyffred rhychwant lwyr oes y Tywysog Philip. Darllenais ei fod wedi cymryd rhan mewn 22,000 o ddigwyddiadau, ac yna clywais yn rhywle arall fod y ffigur yn 300 y flwyddyn. Tybiais fod yn rhaid ei fod yn fwy na hynny—sut y gallai fod yn 22,000 fel arall? Roedd yn rhaid i mi ei gyfrifo a'i luosi â 70 mlynedd i ddeall bod hynny'n eithaf agos i'w le mewn gwirionedd. Mae'r hyn a...
 • 15. Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Diffiniad o Grwpiau Gwleidyddol 24 Mar 2021

  Rydym hefyd wedi colli rhai o'r canllawiau ychwanegol arfaethedig a gynigiwyd yn wreiddiol. Dywedwyd wrthym y gallai hefyd nodi y gall y Llywydd ystyried a oes gan grŵp fandad democrataidd sylweddol ac amlwg i ymffurfio ac a yw'n rhannu athroniaeth wleidyddol a fyddai'n glir i'r etholwyr. Nid wyf yn siŵr sut y mae Llywydd i fod i benderfynu ar y pethau hynny, ac mae'n dda, o leiaf, nad yw'r...
 • 15. Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Diffiniad o Grwpiau Gwleidyddol 24 Mar 2021

  Mae'n dda cael rhai cyd-Aelodau i ddadlau gyda hwy ar hyn. Diolch i Mark Isherwood a Caroline Jones am eu cyfraniadau; mae'n debyg y dylwn ddiolch hefyd i Rebecca a oedd yn garedig wrthyf yn ei sylwadau. Hoffwn ymddiheuro hefyd i'r Ceidwadwyr Cymreig oherwydd pan glywais gyntaf am y cynnig eithriadol hwn gan y Pwyllgor Busnes, cefais fy nghamarwain fod rheolwr busnes y Ceidwadwyr wedi'i...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Mark Reckless

Register of Members’ Interests

New: Download a spreadsheet of all Members Interests.

View the history of this MP’s entries in the Register

Last updated: 30 Maw 2015.

2. Remunerated employment, office, profession etc
Payments for articles written for Associated Newspapers Ltd, 2 Derry Street, London W8 5TT:
3 February 2014, received £1,000 for an article in the Daily Mail. Hours: 3 hrs. (Registered 2 May 2014)
17 April 2014, received payment of £150 from The Guardian Media Group, Kings Place, 90 York Way, London N1 9GU, for an article in the Observer. Hours: 1 hr. (Registered 7 May 2014)
4. Sponsorships
(b) Support in the capacity as an MP:
(b) Name of donor: Cllr Peter Rodberg
(b) Address of donor: private
(b) Amount of donation or nature and value if donation in kind: £2,000
(b) Date of receipt: 6 February 2015
(b) Date of acceptance: 24 February 2015
(b) Donor status: individual
(b) (Registered 10 March 2015)
5. Gifts, benefits and hospitality (UK)
Name of donor: RMPI LLP
Address of donor: Moss House, 15-16 Brooks Mews, London W1K 4DS
Amount of donation or nature and value if donation in kind: £13,000
Date of receipt of donation: 24 November 2014
Date of acceptance of donation: 25 November 2014
Donor status: limited liability partnership
(Registered 23 December 2014)

More about the register

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: Creative Commons Attribution 2.0