Mr Neil Hamilton

Cyn UKIP MS ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

General Election 2024

Find out more about your new constituency and candidates!

Proffil

Cyn UKIP MS am Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyn UKIP MP am Tatton

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 9 Mehefin 1983 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 8 Ebrill 1997 — Etholiad cyffredinol

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Gadawodd y Senedd ar 29 Ebrill 2021

Also represented Tatton

Ymddangosiadau diweddar

  • Grŵp 1: Yr Argyfwng Hinsawdd a’r Argyfwng Ecolegol (Gwelliannau 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) 2 Mar 2021

    Rwy'n synnu'n fawr at y gwelliannau hyn. Roedd brwdfrydedd Llyr Gruffydd wrth siarad o'u plaid yn ein hatgoffa o weinidogaethau propaganda a goleuo'r cyhoedd mewn oes a fu. Dylai addysg ymwneud ag addysgu plant i gwestiynu, meddwl a defnyddio eu barn, ac eto yr hyn y cawn ein gwahodd i'w wneud yma yw gosod ar blant rhyw fath o wirionedd a dderbynnir, ond mewn gwirionedd mae dadl boeth ymysg...
  • 10. Dadl: Cyllideb Ddrafft 2021-2022 9 Feb 2021

    Mewn cynifer o feysydd eraill hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymroi i ddinistrio'r economi sy'n cynhyrchu cyfoeth yng Nghymru, yn union fel y mae Llywodraeth y DU ar ochr arall y ffin wedi ei wneud hefyd. Dim ond gwaethygu'r wasgfa y mae'r pandemig COVID wedi ei wneud. Ond nid yw hynny'n ddim byd—fe wnaf i orffen gyda'r sylw olaf hwn, Llywydd—o'i gymharu â'r wasgfa sydd i ddod,...
  • 10. Dadl: Cyllideb Ddrafft 2021-2022 9 Feb 2021

    Diolch yn fawr, Llywydd. Rwy'n cytuno yn llwyr â'r cyhuddiad yr ydym ni newydd ei glywed gan Alun Davies yn erbyn Llywodraeth Cymru ac, yn wir, Llywodraeth y Deyrnas Unedig am y cyfyngiadau yr ydym yn eu hwynebu yn y ddadl hon. Mae'n debyg i ddadl ynglŷn â symud y cadeiriau haul ar y Titanic wrth i economi Cymru ruthro tuag at y mynydd iâ, a hynny am ddau reswm. Yn gyntaf, mae cyllideb y...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Mr Neil Hamilton

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.