Proffil

Llafur MS ar gyfer Ogwr, Cyn Llafur MP am Ogwr

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 14 Chwefror 2002 — Is-etholiad

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 24 Mawrth 2016 — Wedi ymddiswyddo

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Environment Food and Rural Affairs
 • Energy and Climate Change
 • Health
 • Treasury
 • Work and Pensions
 • Food Procurement
 • Bovine Tuberculosis
 • Food
 • Departmental Carbon Emissions
 • Dangerous Dogs

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Member, Liaison Committee (Commons) (10 Med 2015 to 25 Ion 2016)
 • Chair, Environmental Audit Committee (18 Meh 2015 to 25 Ion 2016)
 • Chair, Environmental Audit Committee (18 Meh 2015 to 25 Ion 2016)
 • Shadow Minister (Environment, Food and Rural Affairs) ( 7 Hyd 2011 to 30 Maw 2015)
 • Shadow Minister (Energy and Climate Change) ( 8 Hyd 2010 to 7 Hyd 2011)
 • Shadow Minister (Marine and Natural Environment) (12 Mai 2010 to 8 Hyd 2010)
 • Parliamentary Under-Secretary (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (Marine and Natural Environment) ( 5 Hyd 2008 to 6 Mai 2010)
 • The Parliamentary Under-Secretary of State for Wales ( 2 Gor 2007 to 5 Hyd 2008)
 • Assistant Whip (HM Treasury) ( 5 Mai 2006 to 28 Meh 2007)
 • PPS (Rt Hon Tessa Jowell, Secretary of State), Department for Culture, Media & Sport (10 Tach 2005 to 8 Mai 2006)
 • PPS (Rt Hon Jane Kennedy, Minister of State), Department for Work and Pensions (13 Mai 2004 to 11 Ebr 2005)
 • Member, Draft Mental Incapacity Bill (Joint Committee) (10 Gor 2003 to 17 Tach 2003)
 • Member, Statutory Instruments (Joint Committee) ( 5 Hyd 2002 to 8 Ion 2004)
 • Member, Procedure Committee (24 Meh 2002 to 12 Gor 2005)
 • Member, Statutory Instruments (Select Committee) (10 Mai 2002 to 8 Ion 2004)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Diogelu Bioamrywiaeth 17 Apr 2024

  Yn sicr, Julie, ac mae'n dangos yr hyn y gall pobl ei wneud. Ac rwyf am ddweud wrthych, rwy'n ymwybodol o'ch hanes fel cefnogwr grŵp gweithredu'r gronfa ddŵr, yn arbed ac yna adfer cronfeydd dŵr Llanisien a Llys-faen, a'r canlyniad llwyddiannus yn 2023—am gyflawniad. Mae pŵer pobl yn sicr yn gweithio—pŵer pobl ar lawr gwlad. A'ch ymweliad gyda Plantlife Cymru, sy'n sefydliad gwych, i...
 • 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Diogelu Bioamrywiaeth 17 Apr 2024

  Diolch yn fawr, Julie. O ran bioamrywiaeth, rydym yn diogelu bioamrywiaeth trwy fentrau fel y rhwydweithiau natur, yr ardaloedd morol gwarchodedig a'r rhaglen weithredu genedlaethol ar fawndiroedd, sydd o fudd i'n hamgylcheddau tirol, dŵr croyw a morol. Rydym hefyd yn cryfhau ein fframwaith deddfwriaethol, gan gynnwys cyflwyno targedau bioamrywiaeth statudol, fel y nodir yn ein Papur Gwyn a...
 • 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Lles Anifeiliaid 17 Apr 2024

  Diolch yn fawr iawn. Mae'n bwysig iawn ein bod yn gweithio gyda phawb, gan gynnwys y llochesau anifeiliaid y gwn eu bod yn bodoli yn ei ardal ei hun, a hefyd ar draws fy ardal innau a fy nghyd-Aelod Sarah Murphy hefyd, gan gynnwys Hope Rescue. Rydym wedi ymrwymo i gynnal y safonau uchaf o les ar gyfer pob anifail a gedwir yng Nghymru ym mhob sefyllfa yr ydych newydd gyfeirio atynt, Mike. Ond...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Huw Irranca-Davies

RSS feed (?)

Register of Members’ Interests

New: Download a spreadsheet of all Members Interests.

View the history of this MP’s entries in the Register

Last updated: 21 Maw 2016.

1. Employment and earnings
Surveys completed for ComRes, 4 Millbank, London, SW1P 3JA.
£75 was paid direct to charity for January-February 2015 MP panel survey. Hours: 20 mins. (Registered 29 May 2015)
6. Land and property: (i) value over £100,000 (ii) rental income of over £10,000 a year
Holiday home in West Glamorgan: (i).

More about the register

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: Open Government License version 1.0