Proffil

Llafur MS ar gyfer Ogwr, Cyn Llafur MP am Ogwr

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 14 Chwefror 2002 — Is-etholiad

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 24 Mawrth 2016 — Wedi ymddiswyddo

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Environment Food and Rural Affairs
 • Energy and Climate Change
 • Health
 • Treasury
 • Work and Pensions
 • Food Procurement
 • Bovine Tuberculosis
 • Food
 • Departmental Carbon Emissions
 • Dangerous Dogs

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Member, Liaison Committee (Commons) (10 Med 2015 to 25 Ion 2016)
 • Chair, Environmental Audit Committee (18 Meh 2015 to 25 Ion 2016)
 • Chair, Environmental Audit Committee (18 Meh 2015 to 25 Ion 2016)
 • Shadow Minister (Environment, Food and Rural Affairs) ( 7 Hyd 2011 to 30 Maw 2015)
 • Shadow Minister (Energy and Climate Change) ( 8 Hyd 2010 to 7 Hyd 2011)
 • Shadow Minister (Marine and Natural Environment) (12 Mai 2010 to 8 Hyd 2010)
 • Parliamentary Under-Secretary (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (Marine and Natural Environment) ( 5 Hyd 2008 to 6 Mai 2010)
 • The Parliamentary Under-Secretary of State for Wales ( 2 Gor 2007 to 5 Hyd 2008)
 • Assistant Whip (HM Treasury) ( 5 Mai 2006 to 28 Meh 2007)
 • PPS (Rt Hon Tessa Jowell, Secretary of State), Department for Culture, Media & Sport (10 Tach 2005 to 8 Mai 2006)
 • PPS (Rt Hon Jane Kennedy, Minister of State), Department for Work and Pensions (13 Mai 2004 to 11 Ebr 2005)
 • Member, Draft Mental Incapacity Bill (Joint Committee) (10 Gor 2003 to 17 Tach 2003)
 • Member, Statutory Instruments (Joint Committee) ( 5 Hyd 2002 to 8 Ion 2004)
 • Member, Procedure Committee (24 Meh 2002 to 12 Gor 2005)
 • Member, Statutory Instruments (Select Committee) (10 Mai 2002 to 8 Ion 2004)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • 9. Dadl Fer: Strategaeth tlodi gwledig i Gymru 15 May 2024

  Cefin, edrychwch, mae'n bwynt teg, ond a gaf i awgrymu—? Mae'n ofynnol i swyddogion, ar draws y Llywodraeth, gynnal asesiad effaith integredig, gan gynnwys prawfesur gwledig. Mae'n rhaid i swyddogion ystyried pob polisi yng nghyd-destun prawfesur gwledig. Os yw'n helpu, rwy'n fwy na pharod i siarad â chyd-Aelodau eraill yn y Cabinet, gan fod hyn yn fy mrîff, ac ail-bwysleisio'r angen i...
 • 9. Dadl Fer: Strategaeth tlodi gwledig i Gymru 15 May 2024

  Gwnaf, yn wir.
 • 9. Dadl Fer: Strategaeth tlodi gwledig i Gymru 15 May 2024

  Diolch yn fawr iawn. Diolch, Cefin, am gyflwyno'r ddadl fer hon ar dlodi gwledig, a hefyd i Mabon a Siân a Sam am eu cyfraniadau. Rwy'n credu y gallwn i gyd gytuno bod hwn yn fater hollbwysig, gan ein bod ni'n gwybod, ledled Cymru, gan gynnwys yn ein cymunedau gwledig, fod llawer o bobl yn cael trafferth gyda chostau byw, felly mae'n iawn ein bod ni'n edrych ar sut mae tlodi'n cael ei brofi...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Huw Irranca-Davies

RSS feed (?)

Register of Members’ Interests

New: Download a spreadsheet of all Members Interests.

View the history of this MP’s entries in the Register

Last updated: 21 Maw 2016.

1. Employment and earnings
Surveys completed for ComRes, 4 Millbank, London, SW1P 3JA.
£75 was paid direct to charity for January-February 2015 MP panel survey. Hours: 20 mins. (Registered 29 May 2015)
6. Land and property: (i) value over £100,000 (ii) rental income of over £10,000 a year
Holiday home in West Glamorgan: (i).

More about the register

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.

Llun proffil: Open Government License version 1.0