Adam Price

Plaid Cymru MS ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

@Adamprice

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Plaid Cymru MS ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Cyn Plaid Cymru MP am Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 7 Mehefin 2001 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 12 Ebrill 2010 — heb sefyll i gael ei hailethol

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Defence
 • Trade and Industry
 • Foreign and Commonwealth Affairs
 • Treasury
 • Prime Minister
 • Iraq
 • Miners' Compensation
 • Iraq: Peacekeeping Operations
 • Low Flying
 • Departmental Databases

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Spokesperson (Communities and Local Government; Culture, Media and Sport; Transport; Business, Innovation and Skills; Treasury; Olympics; Energy and Climate Change) (21 Gor 2009 to 11 Mai 2010)
 • Spokesperson (Communities and Local Government; Culture, Media and Sport; Defence; Transport) ( 7 Ion 2009 to 21 Gor 2009)
 • Spokesperson (Communities and Local Government; Culture, Media and Sport; Defence; Transport; Ministry of Justice) (29 Aws 2007 to 7 Ion 2009)
 • Spokesperson (Communities and Local Government; Constitutional Affairs; Culture, Media and Sport; Defence) (20 Hyd 2006 to 29 Aws 2007)
 • Spokesperson (Energy; Trade & Industry; Transport; Treasury) ( 2 Aws 2006 to 20 Hyd 2006)
 • Spokesperson (Defence; Transport; Economy & Taxation; Miners Compensation; Regeneration; Trade & Industry) (16 Ion 2006 to 2 Aws 2006)
 • Member, Culture, Media & Sport Committee (14 Gor 2005 to 11 Mai 2010)
 • Spokesperson (Economy and Taxation; Education & Skills; Miner's Compensation; Regeneration; Trade & Industry) (19 Ion 2004 to 16 Ion 2006)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • 7. Cwestiynau Amserol: Datganiad Hannah Blythyn AS 10 Jul 2024

  I'm afraid we're still left in this intensely difficult position whereby we have two conflicting accounts of what happened, which are seemingly impossible to reconcile, and we can't leave that just there, unresolved. It's not fair in terms of the individuals concerned, but it also harms the collective reputation of the Government and of this institution. The reference that the First Minister...
 • 6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig 10 Jul 2024

  'No-one would be forgiven for trying to rip up and reconstruct the Home Office and the Ministry of Justice at a time when crime is blighting our streets'. So, just follow the logic of that: the very institutions that have led to this situation, where crime is blighting our streets, are the very institutions that should maintain and retain the powers. Look at the terrible scandal that's...
 • 6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig 10 Jul 2024

  Mae'r Blaid Lafur wedi bod yn rhwyfo nôl mor gyflym ynglŷn â'i hymrwymiadau o ran heddlu a chyfiawnder efallai y dylen nhw wneud cais am fynediad hwyr i'r Gemau Olympaidd. [Chwerthin.] Dwi erioed wedi gweld newid yn digwydd mor gyflym, o’r adroddiad comisiwn Thomas, wrth gwrs, roedd y cwbl lot yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru; roedd popeth yn mynd i ddod i Gymru. Dyma ni wedi...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Adam Price

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)