Adam Price

Plaid Cymru MS ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

@Adamprice

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (8 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Plaid Cymru MS ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Cyn Plaid Cymru MP am Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 7 Mehefin 2001 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 12 Ebrill 2010 — heb sefyll i gael ei hailethol

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2016

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Defence
 • Trade and Industry
 • Foreign and Commonwealth Affairs
 • Treasury
 • Prime Minister
 • Iraq
 • Miners' Compensation
 • Iraq: Peacekeeping Operations
 • Low Flying
 • Departmental Databases

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Spokesperson (Communities and Local Government; Culture, Media and Sport; Transport; Business, Innovation and Skills; Treasury; Olympics; Energy and Climate Change) (21 Gor 2009 to 11 Mai 2010)
 • Spokesperson (Communities and Local Government; Culture, Media and Sport; Defence; Transport) ( 7 Ion 2009 to 21 Gor 2009)
 • Spokesperson (Communities and Local Government; Culture, Media and Sport; Defence; Transport; Ministry of Justice) (29 Aws 2007 to 7 Ion 2009)
 • Spokesperson (Communities and Local Government; Constitutional Affairs; Culture, Media and Sport; Defence) (20 Hyd 2006 to 29 Aws 2007)
 • Spokesperson (Energy; Trade & Industry; Transport; Treasury) ( 2 Aws 2006 to 20 Hyd 2006)
 • Spokesperson (Defence; Transport; Economy & Taxation; Miners Compensation; Regeneration; Trade & Industry) (16 Ion 2006 to 2 Aws 2006)
 • Member, Culture, Media & Sport Committee (14 Gor 2005 to 11 Mai 2010)
 • Spokesperson (Economy and Taxation; Education & Skills; Miner's Compensation; Regeneration; Trade & Industry) (19 Ion 2004 to 16 Ion 2006)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • 10. Dadl Fer: Gweithwyr Allied Steel and Wire a chyfiawnder pensiwn 19 Jun 2024

  Rwy'n ddiolchgar iawn i Rhys ab Owen am ganiatáu munud o amser i mi, ac mae'n arbennig o addas o ystyried bod y daith hon am gyfiawnder wedi dechrau yn yr adeilad drws nesaf, yn Nhŷ Hywel, gyda chyfarfod a drefnwyd gan ei dad, gyda llawer o'r gweithwyr sy'n bresennol yno'n gofyn beth y gellid ei wneud. I fod yn onest, nid oeddwn yn gwybod, a threuliais y noson gynt ar ei hyd yn ceisio...
 • 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Cymorth Cyfreithiol 19 Jun 2024

  Mi oedd y comisiwn Thomas wedi sôn am ddiffeithdiroedd cymorth cyfreithiol oedd yno nawr yn y Gymru wledig ac yn y Gymru ôl-ddiwydiannol, ac mae tystiolaeth yn dangos bod yr erydu yn y ddarpariaeth cymorth cyfreithiol sydd wedi digwydd ers y Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr rhyw 15 mlynedd yn ôl wedi effeithio'n fwy trwm ar Gymru na llefydd eraill. Felly, yn y...
 • 9. Dadl Plaid Cymru: Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd 12 Jun 2024

  I fod yn hollol glir ynglŷn â'r hyn rydych chi'n ei ddweud, a ydych chi'n dweud mai safbwynt y Llywodraeth nawr yw bod y cafeat sydd yn 'Polisi Cynllunio Cymru' ar hyn o bryd, sy'n dweud y byddai'n iawn i ddefnyddio llinellau uwchben os byddai gosod ceblau o dan y ddaear yn gwneud y prosiect hwnnw'n anhyfyw yn ariannol—? A ydych chi'n cytuno â ni, felly, ac eraill sydd wedi siarad, fod...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Adam Price

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)