Julie Morgan

Llafur MS ar gyfer Gogledd Caerdydd

@JulieMorganLAB

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (17 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Llafur MS ar gyfer Gogledd Caerdydd, Cyn Llafur MP am Gogledd Caerdydd

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 1 Mai 1997 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 12 Ebrill 2010 — Etholiad cyffredinol (safodd eto)

Aeth i mewn i'r Senedd ar 5 Mai 2011

Cyfryngau Cymdeithasol

Expenses

Themau o ddiddordeb

 • Home Department
 • Health
 • Work and Pensions
 • International Development
 • Trade and Industry
 • Tuberculosis
 • Asylum Seekers
 • Equal Pay
 • National Offender Management Service
 • Prisoners

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

 • Member, Justice Committee ( 7 Tach 2007 to 11 Mai 2010)
 • Member, Constitutional Affairs Committee (14 Gor 2005 to 7 Tach 2007)
 • Member, Public Administration Committee (14 Gor 2005 to 11 Mai 2010)
 • Member, Administration Committee (28 Mai 2004 to 11 Ebr 2005)
 • Member, Welsh Affairs Committee (28 Mai 2004 to 11 Ebr 2005)

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

 • QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru 11 Jun 2024

  Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd tuag at ddatganoli pwerau ynghylch marw â chymorth i Gymru?
 • 3. Dadl: Adroddiad Ymchwiliad Gwaed Heintiedig 4 Jun 2024

  Rwy'n falch iawn fod grŵp mawr o'r rhai sydd wedi eu heintio a'u heffeithio yma yng Nghymru yn ymuno â ni yn yr oriel gyhoeddus, gan gynnwys fy etholwyr, Sybil a Bev, a chadeirydd Haemophilia Wales, Lynne Kelly. Fe hoffwn i roi teyrnged arbennig i Lynne Kelly i ddiolch iddi hi am y ffordd deimladwy a phenderfynol y mae hi wedi arwain y grŵp hwn. Oherwydd mae'n rhaid i'r rhai y mae eu...
 • 4. Cwestiynau Amserol: Yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig 22 May 2024

  Diolch yn fawr i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hymateb ac am ei hymddiheuriad ar ran Llywodraeth Cymru, a diolch i Mabon am ofyn y cwestiwn amserol. Fel y dywedais yn ystod y datganiad busnes ddoe, roeddwn i fyny yn Neuadd Ganolog San Steffan pan gafodd y datganiad pwysig hwn ei wneud, ac roeddwn gyda phobl o dde Cymru sydd wedi dioddef ac wedi cael eu heffeithio. Roeddwn eisiau defnyddio'r...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Julie Morgan

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution 2.0