Anum Qaisar

Cyn Scottish National Party MP ar gyfer Airdrie and Shotts

Preservation of Environmental Protections on Withdrawal from the European Union

There have been votes in Parliament on the retention of environmental protections on the United Kingdom's withdrawal from the European Union.

Anum Qaisar voted for the preservation of environmental protections after withdrawal from the EU

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 24 Mai 2023: Anum Qaisar wedi pleidleisio approving an amendment that would add a non-regression requirement that environmental protection and food standard does not fall below EU standards when changed. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.