Sally-Ann Hart

Cyn Ceidwadwyr MP ar gyfer Hastings and Rye

State Pension Age

There have been votes in Parliament on increasing the state pension age.

Sally-Ann Hart consistently voted for increasing the state pension age

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 2 Chw 2022: Sally-Ann Hart wedi pleidleisio for a range of tax and pensions provisions including keeping key income tax rates unchanged and to increase the normal pension age to 57 from 6 April 2028. Show vote
  • On 16 Tach 2021: Sally-Ann Hart wedi pleidleisio for a range of tax and pensions provisions including keeping key income tax rates unchanged and to increase the normal pension age to 57 from 6 April 2028. Show vote
  • On 16 Tach 2021: Sally-Ann Hart wedi pleidleisio for a range of tax and pensions provisions including keeping key income tax rates unchanged and to increase the normal pension age to 57 from 6 April 2028. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)