Florence Eshalomi

Cyn Labour/Co-operative MP ar gyfer Vauxhall

Hydraulic Fracturing (Fracking) to Extract Shale Gas

Parliament has voted on whether hydraulic fracturing (fracking) should be permitted at all, where it should be permitted, and how such operations ought be regulated.

Photo: Steven Depolo

Florence Eshalomi voted for greater regulation of hydraulic fracturing (fracking) to extract shale gas

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 19 Hyd 2022: Florence Eshalomi wedi pleidleisio amending the Parliamentary timetable to make time for a new bill on a ban on fracking for shale gas. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)